Jämför pris och offerter på luft-vattenvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Beställ upp till 4 gratis offerter på luft-vattenvärmepumpar
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Hur stor luft-vattenvärmepump behöver jag?

Luft-vattenvärmepumpen ska täcka 70 procent av värmebehovet

En mycket väsentlig fråga som oftast uppstår när du planerar att köpa en luft-vattenvärmepump är, hur effektiv den måste vara. Det är en mycket bra fråga, vars svar främst beror på hushållets värmebehov. En bra tumregel är att värmepumpen ska täcka 70 procent av husets värmebehov. Andra faktorer som lönar sig att beakta vid val av värmepump är:

 • Varmvattenberedarens storlek dimensioneras enligt varmvattenförbrukningen
 • Beakta energiförluster i varmvattenberedningen
 • Bullernivån, om du anser att det är en viktig påverkande faktor

Med en korrekt dimensionerad luft-vattenvärmepump kan du spara upp till 60 procent energi, om husets uppvärmning sker genom direktverkande el eller olja idag. Du får även en jämn värmefördelning med det vattenburna systemet. Denna värmepump lämpar sig väl till temperaturer ner till -25 grader.

Beställ flera kostnadsfria offerter utan förpliktelser!

Luftvattenvaermepump _gratis _offert

Aarsmedeltemperatur _svwe _2014_SMHIÄr en luft-vattenvärmepump något för dig?

Luft-vattenvärme är utmärkt för ditt hus om du har ett värmebehov kring 20 000 kWh per år och värmen leds till radiator eller golvvärme. Eftersom denna värmepump utvinner energi från utomhusluften rekommenderas denna värmepump främst till mellersta Sverige och söderut.

Det finns dock områden i Norrlands inland där luft-vattenvärme kan vara ett bra uppvärmningsalternativ. Detta eftersom vissa områden har liknande klimat som i Mellansverige. Till höger ser du en illustration från SMHI på medeltemperaturen i Sverige år 2014. Man kan se att medeltemperaturen i stort sett är högre längs med kusten och att den inte endast påverkas av hur långt norrut du befinner dig.

Den största besparingen får du genom att koppla värmepumpen till vattenburen golvvärme, eftersom framledningstemperaturen inte behöver vara lika hög som för radiatorer. Detta beror på att golvvärmen sprider värmen jämnare och på en större yta, medan radiatorerna är placerade längs med väggarna. Radiatorer är även ett mycket bra alternativ och ger en jämnare värmefördelning än exempelvis luftburen värme.

Luftvatten _golvvarme _radiatorer

Hur skiljer sig luft-vattenvärmepumpar i prestanda?

Det finns flera producenter av luft-vattenvärmepumpar på den svenska marknaden. Det lönar sig att ha koll på skillnader som föreligger mellan luft-vattenvärmepumparna. Priset anger nödvändigtvis inte hur bra värmepumpen är. När du jämför luft-vattenvärmepumpar ska du kolla på:

 • Varmepump _smartPris
 • Effekt
 • Ljudnivå
 • Värmefaktorn SCOP
 • Förluster i varmvattenberedning
 • Mängden 40°C vatten som värmepumpen kan producera

Dessa är alltså faktorer som du ska beakta och sedan avgör du vilka faktorer du prioriterar framför andra. Skillnaderna kan variera mycket mellan olika värmepumpar. Vilken värmepump som passar bäst för ditt hus beror bland annat på husets värmebehov. Läs mer i test på luft-vattenvärmepumpar.

Hur stort är värmebehovet för mitt hus?

Luftvattenvaermepump _utemodulHusets värmebehov måste uppskattas för att korrekt dimensionera luft-vattenvärmepumpen. Du kan använda Energimyndighetens kalkyl för att få en uppskattning på husets värmebehov. Detta är givetvis något som även utreds av leverantören i samband med offertförslaget.

Om du har ett gammalt hus kan det vara möjligt att minska värmebehovet med olika åtgärder. Det kan därmed vara en god idé att ta till åtgärder med eventuell tilläggsisolering för att ytterligare minska på värmebehovet.

Eventuell tilläggsisolering ska helst beaktas redan vid dimensionering, innan installation av luft-vattenvärmepumpen. Detta för att få maximal nytta av den nya luft-vattenvärmepump när den tas i bruk.

Hur kan jag minska på husets värmebehov?

Värmebehovet påverkas bland annat av husets storlek, klimatet där du bor och husets isolering. För att generera bästa möjliga energibesparing ska du se till att huset är välisolerat. Du kan minska på värmebehovet om ditt hus är gammalt och saknar tilläggsisolering. Exempel på åtgärder kan vara:

 • Tilläggsisolering av väggar och tak
 • Byt till energieffektiva fönster
 • Byt tätningslister i fönster och dörrar

Vissa åtgärder kräver mindre arbete medan andra kräver mera arbete. Redan små åtgärder kan i längden bidra till märkbara besparingar och därmed lönar det sig att kontrollera om ditt hus behöver tilläggsisolering.

Varmvattenförbrukningen påverkar även valet av värmepump

Om du har stor varmvattenförbrukning i ditt hus ska du se till att varmvattenberedaren klarar av ditt behov. Varmvattenberedaren kan köpas separat, även om många producenter säljer paket med både inne- och utemodul. Varmvattenbehovet ökar givetvis ju fler personer som bor i hushållet.

Barnfamiljer brukar även ha större varmvattenförbrukning. Detta kan vara värt att beakta vid dimensioneringen om du har barn. Energimyndighetens test på luft-vattenvärmepumpar identifierade stora skillnader i produktionen av 40-gradigt vatten. Skillnaden kan vara över 200 liter mellan olika modeller.

Vill du ha ett bra pris på luft-vattenvärme?

Bästa pris på en luft-vattenvärmepump och installation får du genom att fylla i formuläret. Vi kommer att kontakta dig gällande mer detaljerad information om ditt hushåll, för att kunna matcha dig med de bästa leverantörerna! Våra samarbetspartners kommer att erbjuda skräddarsydda offerter för dig. Du kan sedan jämföra dem och välja den offert som bäst motsvarar dina preferenser.