Jämför pris och offerter på luft-vattenvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 februari 2022

Luft/vatten värmepump

Luft/vatten värmepump - ett komplett värmesystem för huset

Luft/vatten värmepumpen är en luftvärmepump som utvinner energi från utomhusluften. Värmepumpen värmer vattnet som cirkulerar i husets vattenburna system. Det vattenburna värmesystemet är kopplat till radiatorer eller golvvärme, som bidrar till en jämn värmefördelning i huset. Det finns flera fördelar med en luft/vatten värmepump:

 • Den kan generera upp till 70 procent i energibesparing vid byte från el eller olja.
 • Den kostar mellan 60 000 och 130 000 kronor, alltså betydligt mindre än till exempel bergvärme.
 • Den kopplas till husets vattenburna värme, vilket gör att värmefördelningen blir jämn.
 • Du värmer ditt tappvatten med hjälp av luft/vatten värmepumpen också.

Luft/vatten värmepumpar är en utmärkt värmeanläggning för hus i södra och mellersta Sverige. De klarar av ett värmebehov på upp till 25 000 kWh per år och fungerar ner till minus 25 grader. Denna värmepump värmer också tappvattnet, så du behöver ingen separat värmekälla för tappvattnet, som till exempel är fallet om du har en luft/luft värmepump.

Är du ute efter en luft/vatten värmepump? Det bästa du kan göra då är att beställa offerter hos oss. Det finns flera fördelar med detta:

 • Du får upp till 4 offerter från lokala leverantörer i ditt närområde.
 • Det är helt kostnadsfritt och medför inga förpliktelser.
 • Du slipper leta efter de bästa priserna på egen hand
 • Du får pressade priser då leverantörerna konkurrera om dig som kund.

Grafik som visar hur offertförfrågan går till

Vad kostar en luft/vatten värmepump?

Priset på en luft/vatten värmepump med installation ligger mellan 60 000 och 130 000 kronor. Det går inte att ge ett exakt pris på vad det kostar eftersom priset mellan olika leverantörer kan variera. Märket på värmepumpen påverkar givetvis priset också, samt prestandan. De flesta luftvärmepumparna håller i upp till 20 år - däremot kan du behöva byta ut kompressorn tidigare, vilket kostar cirka 10 000.

Enligt Energimyndighetens rapport var luft/vatten värme och bergvärme de billigaste uppvärmningsalternativen i Sverige. En luft/vatten värmepump är oftast en smartare investering om ditt värmebehov är under 25 000 kWh. Du kan då spara upp till 70 procent energi, samtidigt som investeringskostnaden är lägre än för bergvärme. Bergvärme blir oftast lönsammare om du har ett årligt energibehov högre än 25 000 kWh.

Pris för installation

Installation av en luft/vatten värmepump beräknas enligt Skatteverkets anvisningar som ett schablonbelopp, som är 30 procent på totalkostnaden. Det är på denna kostnad du sedan får 30% rotavdrag.

Tänk på att om du behöver ett nytt vattenburet värmesystem, eller bara behöver komplettera med nya radiatorer kommer totalbeloppet bli större, vilket medför att installationskostnaden också ökar. Elementen kan kosta cirka 4 000 - 6 000 kronor per styck.

Rotavdrag för luft/vatten värmepump

Rotavdraget för alla luftvärmepumpar ligger på 30 procent av arbetskostnaden. Arbetskostnaden motsvarar 30 procent av totalkostnaden. Nedan ser du en exempelberäkning på hur mycket du sparar med avdraget.

Totalkostnad för luft/vatten värmepump med rotavdrag
Specifikationer Priser
Luft/vatten värmepumpsanläggning 100 000 kronor
Arbetskostnad (30%) 30 000 kronor
Rotavdrag (30% på arbetskostnad) 9 000 kronor
Totalbelopp inklusive rotavdrag 91 000 kronor

Maxbelopp för rotavdraget är 50 000 kronor per person och år. Detta kommer du dock aldrig upp i om du installerar en luft/vatten värmepump. Men om du utför flera arbeten under ett år är det viktigt att ta i beaktande hur mycket i rotavdrag du fått tidigare.

IVT värmepumpar luftvatten

Hur fungerar en luft/vatten värmepump?

En luftvärmepump hämtar solenergi från uteluften för att sedan utvinna denna energi till värme i ditt hus. Luftvärmepumpen är beroende av temperaturen utomhus, men kan fortfarande utvinna värme ur luften även om det är minusgrader. Genom utedelen kan värmen spridas till innedelen och via ett köldmedium skickas värme sedan till ditt vattenburna system som värmer upp huset.

Eftersom en luft/vattenvärmepump kan värma upp både luften och vattnet i huset behövs ingen kompletterande värmekälla - du får alltså en heltäckande värmeanläggning som är miljövänlig och billig i jämförelse med de flesta andra värmeanläggningar.

Nedan finner du en mer teknisk beskrivning av vad som sker i din värmepump för att kunna omvandla energin i luften till värme i huset.

Hur fungerar en värmepump tekniskt?

Alla värmepumpar fungerar på liknande sätt, det enda som skiljer dem åt är var energin utvinns. När det kommer till en luft/vatten värmepump tar den energin från luften. En värmepump består av en förångare, en kompressor, kondensor och en expansionsventil.

När utedelen, genom en fläkt, hämtar upp energin ur luften värmer den upp ett så kallat köldmedium med en låg kokpunkt som finns i innedelen. I förångaren blir köldmediet till gas och skickas vidare till kompressorn.

I kompressorn ökar trycket på köldmediet och temperaturen ökar därmed också. Med ett ökat tryck ökar också kokpunkten på köldmediet - så när detta medie går från kompressorn till kondensorn har den gått från att vara gas till att bli flytande igen.

Det är i kondensorn värmen från köldmediet förs över till värmesystemet i huset. I detta fall värmer den upp vattnet som går vidare till element eller golvvärme som gör att ditt hus blir varmt.

När köldmediet lämnar kondensorn sjunker temperaturen. När den till sist går igenom expansionsventilen minskar tryck och temperatur ännu mer och den kan göra samma procedur igen.

Generera maximal effekt med din luft/vatten värmepump

Eftersom luftvärmepumpar utvinner lagrad solenergi från utomhusluften lönar det sig att noggrant välja ut en optimal plats för värmepumpen. Den varmaste luften får du om du placerar värmepumpen i söderläge, då du får som mest solinstrålning där. Det är dock viktigt att du pratar med installatören om placeringen, då de har erfarenhet och kan komma med praktiska råd.

Det är viktigt att värmepumpen dimensioneras enligt huset uppvärmningsbehov. Det gäller alltså att utreda hur stort behovet är för ditt hus och sedan be om konsultation av en installatör. För att öka besparingarna i framtiden kan det löna sig att tänka på ytterligare energibesparande åtgärder innan du börjar med installationen.

Andra energibesparande åtgärder

Det är viktigt att inte bara tänka på hur din värmeanläggning kan spara energi. Med hjälp av andra åtgärder kan du effektivisera ditt värmebehov ytterligare. Nedan hittar du fyra förslag:

 • Se till att huset är välisolerat.
 • Kontrollera golv, väggar och tak för att avgöra om det krävs någon tilläggsisolering.
 • Tätningslister i fönster och dörrar ska granskas och bytas ut vid behov.
 • Byt ut dina fönster till treglasfönster med ett u-värde på mindre än 0.9 (så kallade energifönster).

Det finns självklart fler åtgärder du kan göra också, men dessa fyra är en bra början och värmebehovet kommer minska en hel del eftersom du hindrar värmen från att försvinna ut genom golv, väggar, tak eller fönster.

En svensk fjällvilla i ett vinterlandskap

Passar denna värmepump för svenska hushåll?

Många luft/vatten värmepumpar är testade av bland annat Energimyndigheten. Testet visar att denna typ av värmepump passar bäst för hushåll i södra och mellersta Sverige, men fungerar i resten av landet också. Temperaturen är lägre i norr, vilket kan orsaka stora effektförluster - därför lämpar den sig bäst i de varmare delarna av landet.

Hur fungerar luftvärmepumpar under vintern?

Sverigekarta som visar var luft/vatten värmepumpar passar bäst

När temperaturen sjunker kan det bildas frost på luft/vatten värmepumpen. Risken för frostbildning är störst när det är några plusgrader och hög fuktnivå. Risken är alltså mindre då temperaturen sjunker under noll och luften är torr. Det är i regel högre fuktnivå längs med kusterna.

Luftvärmepumparna på marknaden idag ska kunna fungera ner till -15 grader. Många moderna luft/vatten värmepumpar fungerar dock ända ner till -25 grader.

Hur sker avfrostning av en luft/vatten värmepump?

De flesta luft/vatten värmepumpar har automatisk avfrostning. Du behöver därmed inte oroa dig för frostbildning. Det du bör tänka på istället är när frosten smälter och rinner ned under värmepumpen. För att förhindra isbildning under värmepumpen rekommenderas uppvärmning av marken, alternativt en god avrinning, så att inte vattnet samlas direkt under din luftvärmepump. Vissa värmepumpar har en elkabel, vars syfte är att hindra eventuell isbildning under värmepumpen.

Genom uppvärmning av marken under luft/vatten värmepumpen hindrar du att isbildningen orsakar skador i husgrunden. Detta hjälper även värmepumpen att bibehålla bäst möjliga effekt.

Komfortkyla - svalka dig i huset under sommaren

En luft/vatten värmepump handlar inte bara om att värma upp ditt hus. Du kan också använda den till att kyla ned huset. För att kunna kyla ditt hus krävs en fläktkonvektor som fördelar kylan. En fläktkonvektor kan också vara bra för att fördela värmen, så att den kan användas året om och inte bara under sommaren när du vill kyla huset med en luftvärmepump.

En fläktkonvektor är ett vattenburet element med en inbyggd fläkt - den kan du ansluta till det vattenburna värmesystemet och få kyla under sommaren.

5 faktorer som avgör om du ska köpa en luft/vatten värmepump

En luft/vatten värmepump är inte optimalt för alla hushåll i Sverige. I listan nedan har vi sammanställt ett antal faktorer som är bra att ha för att denna typ av värmepump ska vara det bästa alternativet.

1. Årligt värmebehov under 25 000 kWh

Luft/vatten värmepumpar lämpar sig bäst för hus med ett årligt värmebehov mellan 15 000 och 25 000 kWh per år. Det är då du får den bästa effekten från din värmepump och maximerar din energibesparing.

Har du ett större värmebehov kan jordvärme eller bergvärme vara ett alternativ som också sparar energi.

2. Huset har ett vattenburen värme

Luft/vatten värmepumpen ansluts till husets vattenburna värmesystem. Det är alltså en förutsättning för att kunna installera denna luftvärmepump. Om du inte har ett vattenburet system lönar det sig att överväga en luft/luft värmepump istället.

3. Huset ligger i södra eller mellersta Sverige

Eftersom luftvärmepumpar får sin energi från utomhusluften, fungerar de bäst vid varma temperaturer. En luft/vatten värmepump fungerar ner till - 25 grader men är som mest optimal vid temperaturer över 5 grader. Därför rekommenderas den främst till södra och mellersta Sverige, men det finns också områden i Norrlands inland som hör till samma klimatzon.

4. Du har en panna som du vill ansluta till värmepumpen

Det är möjligt att ansluta befintlig panna till luft/vatten värmepumpen. Kom ihåg att nämna detta för installatören, eftersom det kan påverka dimensionering och val av värmepump.

5. Du har andra värmesystem som du vill ansluta till värmepumpen

Du kan även ansluta andra energikällor, som exempelvis solceller, till din värmepump. Notera dock att du bör ange för installatören om hur du får din el då detta också kommer att påverka dimensioneringen av värmepumpen.

Om dessa faktorer stämmer in på just ditt hushåll kan du via oss få upp till 4 offerter från lokala leverantörer - helt kostnadsfritt. Genom att beställa offerter hos oss får du pressade priser från leverantörer som konkurrera om just dig som kund.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Bästa luft/vatten värmepumpen för ditt hushåll

Det går inte att säga vilken luft/vatten värmepump som är bäst - eftersom det är en fråga om hur väl den passar in i ditt hushåll. Det finns dock en rad olika faktorer som anger prestandan på värmepumpen, och som är bra att känna till för att kunna dimensionera den så effektivt som möjligt.

Illustrering av SCOP-värde för luftvärmepump

Årsvärmefaktorn SCOP

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance, och anger vilken värmefaktor en värmepump har under ett helt år. Det handlar alltså om mängden värmeenergi värmepumpen producerar per förbrukad kilowattimme. De flesta luft/vatten värmepumpar brukar ligga på ett SCOP-värde på runt 3.

Elförluster i varmvattenberedning

Den värmepump med höst stilleståndsförluster förlorar 77 procent mer värme än den med lägst, enligt Energimyndigheten. Detta kan ge en indikation på hur viktigt det är att kolla över specifikationerna på värmepumparna så att du inte behöver betala mer än nödvändigt.

Din ackumulatortank bör vara så isolerad som möjligt, även vid anslutningarna, för att få en så låg stilleståndsförlust som möjligt.

Vilken typ av reglering bör du ha?

Det finns två typer av regleringar: varvtalsreglerad och på/avreglerad. En varvtalsreglerad värmepump reglerar automatiskt effekten enligt behov istället för att du manuellt ska behöva stänga av och på värmepumpen. Varvtalsreglering kan bidra till en längre livslängd för luft/vatten värmepumpen eftersom den inte varierar i varvtalet lika mycket som om du sätter på och stänger av hela tiden.

Ljudnivå - hur högt får den låta?

Det föreligger skillnader i ljudnivån mellan värmepumpar. Om detta har en stor betydelse för dig lönar det sig att jämföra ljudnivån för olika produkter. På senare år har tillverkarna lagt mer tid på att skapa värmepumpar med så låga ljudnivåer som möjligt.
Tänk på att placeringen av utedelen avgör hur högt det låter - så om du stör dig på sådana ljud bör inte utedelen monteras nära exempelvis ditt sovrum. Du kan även montera på vibrationsdämpare som är mer avancerade än de som vanligen ingår.

Mängden 40-gradigt varmvatten

Det är viktigt att veta hur stor vattenförbrukning du har eftersom olika luft/vatten värmepumpar producerar olika mycket 40-gradigt varmvatten. Varmvattnet ska kunna räcka till alla i hushållet.
Kika i specifikationerna på de modeller du fått offerter på för att se hur stor tank de har.

Läs mer: Test på luft/vatten värmepumpar

Värmepumpens utedel

Luft/vatten värme är ett miljövänligt alternativ

Luft/vatten värmepumparna har nuförtiden ett SCOP-värde kring 3. Detta betyder att för varje kilowatt el värmepumpen förbrukar kan den producera 3 kilowatt värmeenergi. Med en värmepump kan du därmed minska din elförbrukning och elkostnader, och därmed ta ett miljövänligt beslut.

Jämför Svanenmärkta värmepumpar för att hitta det miljövänligaste alternativet. Svanenmärkning bedöms och ges av SIS Miljömärkning AB. En Svanenmärkt värmepump uppfyller följande egenskaper:

 • Köldbäraren är fri från hälsoskadliga ämnen
 • Den är effektiv
 • Inga onödiga gifter eller metaller används i tillverkningen
 • Tydligt framställda installations- och skötselanvisningar
 • Testad för att klara hårda kvalitets- och funktionskrav

En ytterligare undersökning av SIS Miljömärkning AB visar att energiförbrukningen för uppvärmning av enfamiljshus i Norden skulle minska med 43 procent om uppvärmningen sker med en värmepump. För att göra det mer miljövänligt kan du köpa miljömärkt el eller producera egen el med solpaneler.

Energimärkning hjälper dig i köpbeslutetEnergimärkning för värmepumpar

Alla luft/vatten värmepumpar som säljs idag har en energimärkning. Energimärkningskravet, som EU införde för en del produkter redan år 1995, började även gälla för värmepumpar under hösten 2015.

Energimärkningen förenklar den tekniska delen av värmepumparna så att alla konsumenter utan avancerad teknisk kunskap kan jämföra skillnaden mellan olika produkter. Energimärkningsetiketten ger dig information om värmepumpens effektivitet, energiförbrukning, ljudnivå och anslutningsmöjligheter.

Skalan går från A till G, där A är högsta betyg, och G är lägsta.

Beställ offerter för bästa pris på en luft/vatten värmepump

Energimyndigheten rekommenderar att du som står i begrepp att köpa en värmepump tar in minst tre offerter innan köpbeslut. Detta beror på att det kan föreligga skillnader mellan olika leverantörer och deras offertförslag. Genom oss kan du beställa upp till 4 offerter från lokala leverantörer. På så vis får du leverantörerna att konkurrera med varandra om att ge dig det bästa priset.

Du får enkelt upp till fyra offerter på luft/vatten värme genom att fylla i formuläret vårt formulär, eller klicka på knappen nedan. Tjänsten är helt kostnadsfri och inga förpliktelser medföljer.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Mer inom detta ämne